Kancelaria   Radcy   Prawnego

Anna Szynal

Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorców jak i innych podmiotów (m. in. wspólnot  mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji).

Siedzibą kancelarii jest Chełm, ale zakres jej działalności obejmuje całe województwo lubelskie, a w szczególności miejscowości z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, okolic Lublina i Zamościa.
Zakres usług kancelarii to kompleksowa obsługa prawna z różnych dziedzin prawa poczynając od doradztwa prawnego, poprzez uczestnictwo w negocjacjach,prowadzenie mediacji, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, regulaminów,pism itp.,  procesowych, a także reprezentacja klienta w sprawach pozasądowych i w postępowaniu przed Sądami Powszechnymi i Administracyjnymi, Organami Administracji i innymi Instytucjami.
Zasady współpracy ustalane są indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem rodzaju sprawy. Pomoc świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Radca Prawny Anna Szynal prowadzi również działalność pro bono świadcząc bezpłatną pomoc prawną dla najuboższych, a także w ramach akcji organizowanych przez Okręgową i Krajową Izbę Radców Prawnych lub inne podmioty.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Szynal świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów oczekujących

  rzetelnej i kompleksowej pomocy prawnej.


tel. 517-540-619
Porady Prawne w Chełmie - Anna Szynal
            FaceBook

Zapraszam Anna
        Szynal