Kancelaria   Radcy   Prawnego

Anna Szynal


Prawo Handlowe i GospodarczePrawo
              Cywilne

Kompleksowa obsługa prawna Przedsiębiorców .:
 dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu rejestrowym,
 sporządzanie projektów umów, porozumień, uchwał, protokołów, dokumentów korporacyjnych itp
 usługi doradztwa w bieżącej działalności podmiotów,
 sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
 windykacja należności
 reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Szynal świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów oczekujących

  rzetelnej i kompleksowej pomocy prawnej.


tel. 517-540-619

Porady Prawne w Chełmie - Anna Szynal
            FaceBook

Zapraszam Anna
        Szynal